V A B I L O

NA SEJEO OBČNEGA ZBORA SINDIKATA DELAVCEV V PRAVOSODJU

ZA LETO 2021,

dne 10. 05. 2022 ob 11:00 uri,

v 2. nadstropju v sejni dvorani KSJS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

ali

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/83317338001?pwd=SHBxUm1leUFHeDVZVnVDcG4vM2VhQT09

Meeting ID: 833 1733 8001
Passcode: 916239

DNEVNI RED:

1. Izvolitev delovnega predsedstva.

2. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega občnega zbora iz leta 2021.

3. Poročila minulega dela (Dedka Mraza, Komisij, za leti 2021 ter KSJS za leto 2021).

4. Poročilo blagajničarke za leto 2021.

5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2021.

6. Sprejem sprememb statuta SDP.

7. Sprejem sprememb pravilnikov:

– Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju SDP, s prilogama,

– Pravilnik o koriščenju, vzdrževanju in najemu stanovanja v lasti SDP,

– Pravilnik o računovodstvu.

Lep pozdrav!

Predsednik SDP

Tomaž Virnik

Vabljeni:

– Člani/ce SDP