KSJS solidarna z zaposlenimi v zasebnem sektorju

Skupaj bomo dosegli zastavljene cilje in zahteve.