Ločeni sestanki s posameznimi sindikati o spremembah ZSPJS

Iz medijskih sporočil smo razbrali, da se boste kot predsednik vlade posebej sestali s sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov FIDES, ki protestira zaradi sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki jih je potrdila vlada. Protest FIDES se nanaša predvsem na spremembe v 10. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSPJS, s katerim želi vlada znižati dodatke, ki jih prejemajo zdravniki za čas dežurstva.