Pokojninska reforma ESS

Usklajen predlog vseh sindikalnih central z dne 18.6.2010 za pogajanja o pokojninski reformi na vrhu ESS