Stališča Konfederacije sindikatov javnega sektorja glede ključnih rešitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije se je seznanilo s ključnimi rešitvami v predlogu novega Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in sprejelo naslednja stališča: