Stališče KSJS do Izhodišč za socialni sporazum 2012 -2016

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), ki zastopa 74.000 javnih uslužbenk in uslužbencev, soglaša z Izhodišči za socialni sporazum 2012 – 2016.