Vložena zahteva za presojo skladnosti 48. člena PKP10 z Ustavo RS – izjava za javnost

Dve predsednici in trije predsedniki petih sindikalnih central so danes skupaj vložili zahtevo za presojo skladnosti 48. člena PKP10 z Ustavo Republike Slovenije. Gre za člen, ki zgolj za zdravnike in zobozdravnike zvišuje najvišji plačni razred, ki ga lahko dosežejo v okviru sistema plač v javnem sektorju.