Vizija

S sindikalnim povezovanjem želimo prispevati k zaščiti pravic delavcev, uveljavljanju vloge in pomena zaposlenih v dejavnosti sodstva kot enega temeljnih stebrov tretje veje oblasti ter vplivati na oblikovanje delovno pravne politike, še pa posebej ohranjanje delovnih mest, humanizacije in izboljševanje delovnih pogojev ter medčloveških razmerij v delovnih sredinah.

Poslanstvo 

Delavci na področju pravosodja, tožilstva, sodstva in tudi drugi se združujemo v sindikat z namenom, da na organiziran način izražamo in uveljavljamo svoje interese, izhajajoče iz delovnega razmerja ter s tem zagotavljamo varovanje pravice članic in članov ter hkrati pravice vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji.

Kontakt

+386 31 338 188

info@sdp.si