Delovna, socialna in kolektivna pravna zaščita člana.

Ko nesreča in bolezen ne počivata, jo omili finančna pomoč.

Zakoni urejajo skoraj vsa razmerja na svetu tudi naša.

Konfederacija SJS

RSS – Novice

Članstvo in ugodnosti

Sindikat delavcev v pravosodju je največja samostojna, demokratična in nestrankarska interesna organizacija v dejavnosti sodstva, ki zastopa interese zaposlenih v pravosodnih organih, varuje njihov ekonomski in socialni položaj. Članstvo in ugodnosti sindikata niso dolžnosti ampak pravica posameznega člana.

urn_aaid_sc_US_f4bb374e-699e-467f-b991-40d933210612 (5)

Kranjska gora 

Dvosobno stanovanje v samem centru mesta.

Fitcity fitnes

Brezplačni fitnes za člane  sindikata.

Novice