Delovna, socialna in kolektivna pravna zaščita člana.

Ko nesreča in bolezen ne počivata, jo omili finančna pomoč.

Zakoni urejajo skoraj vsa razmerja na svetu tudi naša.

Konfederacija SJS

Članstvo in ugodnosti

Sindikat delavcev v pravosodju je največja samostojna, demokratična in nestrankarska interesna organizacija v dejavnosti sodstva, ki zastopa interese zaposlenih v pravosodnih organih, varuje njihov ekonomski in socialni položaj. Članstvo in ugodnosti sindikata niso dolžnosti ampak pravica posameznega člana.

urn_aaid_sc_US_f4bb374e-699e-467f-b991-40d933210612 (5)

Kranjska gora 

Dvosobno stanovanje v samem centru mesta.

Fitcity fitnes

Brezplačni fitnes za člane  sindikata.

Piran

Kamnita piranska hiša v starem jedru mesta.

Novice