.

Pravna pomoč sindikata sindikata se dodeljuje po veljavnem pravilniku za vsa pravna in druga dejanja, potrebna za zagotavljanje pravne varnosti in pravne pomoči sindikalnim članom, če so kršene njihove pravice in delovno pravni položaj, ki ga v zvezi z njihovim delom zagotavljajo zakoni, drugi predpisi in kolektivne pogodbe, pod pogojem, da so delovali v skladu z zakoni, drugimi predpisi in kolektivnimi pogodbami. Za zastopanje pred sodiščem ali delodajalcem imate pravico, da sam izbere poklicno osebo, ki je pooblaščena za zastopanje (vsi odvetniki, ki so vključeni v odvetniško zbornico). Uveljavite in pridobite jo lahko, če ste nas član vsaj šest mesecev pred nastalim pravnim problemom in izpolnjujete pogoje iz veljavnega Pravilnika o pravni pomoči, ter izpolnite priloženo obrazcem.