Socialna pomoč obsega pravico do denarne socialne pomoči. Namenjena je zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb članov sindikata, ki vam v najtežjih trenutkih pomaga preživetje, tudi kot pomoč pri kritju stroškov pogreba po smrti družinskega člana. Uveljavite in pridobite jo lahko, če ste nas član vsaj šest mesecev in izpolnjujete pogoje iz veljavnega Pravilnika o solidarnosti pomoči, ter izpolnite priloženo obrazcem. Višina je denarno omejena določena v Pravilniku in jo je možno prejeti enkrat letno in največ dvakrat v štirih leti.