VABILO NA SEJO OBČNEGA ZBORA

V A B I L O

NA SEJEO OBČNEGA ZBORA SINDIKATA DELAVCEV V PRAVOSODJU

ZA LETI 2019 IN 2020,

dne 04. 06. 2021 ob 11:00 uri,

v 2. nadstropju v sejni dvorani KSJS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
+ Zoom (
https://uni-lj-si.zoom.us/j/96858893134)