OBČNI ZBOR SINDIKATA DELAVCEV V PRAVOSODJU

OBČNI ZBOR SINDIKATA DELAVCEV V PRAVOSODJU

Na podlagi 14. člena Statuta in  sklepa  Glavnega in Izvršnega odbora Sindikata delavcev v pravosodju z dne 24. 4. 2024, Sindikata delavcev v Pravosodju člane Sindikata delavcev v pravosodju vabim na

Dnevni red občnega zbora:

  1. Otvoritev občnega zbora, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov občnega zbora;
  2. Izvolitev delovnega predsedstva in ostalih članov Zbora članov;
  3. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega zbora članov;
  4. Poročila minulega dela:
  5. poročilo predsednika,
  6. poročilo blagajnika,
  7. poročilo nadzornega odbora,
  8. poročilo komisije za šport,
  9. poročilo komisije za počitnikovanje,
  10. poročilo komisije za finančno ekonomske zadeve;

Prav tako lahko v navedenem roku člani Sindikata delavcev v pravosodju na elektronski naslov info@sdp.si posredujejo morebitne dodatne predloge k dnevnemu redu

V Ljubljani, dne 6. 5. 2024                                        Sindikat delavcev v pravosodju,

predsednik Tomaž Virnik

Related Posts