Zakon o sodiščih – medresorsko usklajevanje

Sindikat delavcev v pravosodju je dne 11. 10. 2023 prejel predlog Zakona o sodiščih v katerega se vsebinsko ni spuščal, saj pri pripravi zakona nismo sodelovali in menimo, da ni na mestu, da bi z vsebinskih komentarjem del odgovornosti za morebitne zgrešene rešitve vzeli nase, zakon naj zagovarjajo tisti, ki so ga spisali, mi pri njem nismo sodelovali. Zato je bistvo dopisa oz. odgovora sindikata, da mora biti del prenove sodnega sistema tudi položaj in vrednotenje sodnega osebja. 

Related Posts