BELA KNJIGA V SODSTVU

BELA KNJIGA V SODSTVU

Spoštovane članice in člani sindikata ter ostali zainteresirani!

V nadaljevanju objavljamo Analizo strukture obstoječih delovnim mest, potrebnih za delovanje sodstva (v nadaljevanju: Analiza) in Belo knjigo o prenovi kariernega razvoja javnih uslužbencev v sodstvu (v nadaljevanju: Bela knjiga) s povezanima dokumentoma, ki so nastali na podlagi stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom delavcev v pravosodju (Ur. l. RS 71/2019 z dne 29.11.2019).

Dokumenti so plod dvoletnega truda delovne skupine, v kateri so sodelovali člani sindikata, predstavnica Ministrstva za pravosodje, predstavniki sodstva oziroma Vrhovnega sodišča RS in Ministrstva za javno upravo. Člani sindikata, ki smo sodelovali pri njeni pripravi, smo bili odločeni, da v Analizi jasno prikažemo plačno prikrajšanje zaposlenih na sodiščih in v okviru Bele knjige zanje izborimo največ, kar je v danih razmerah mogoče, tudi ob pogostem ostrem nasprotovanju drugih sodelujočih.

Ugotavljamo, da nam je po številnih sestankih, usklajevanjih, razgretih debatah in prepričevanjih ter pripravi ustreznih gradiv in prispevkov, to tudi uspelo, saj dokumenti v končni obliki jasno izkazujejo nesorazmerja v trenutni plačni ureditvi in nudijo dobro podlago za premike v pozitivni smeri, tako za tiste skupine zaposlenih, ki so v dokumentih izrecno omenjene, kot tudi za vse ostale, ki zaradi omejitev iz stavkovnega sporazuma niso izrecno zajeti, bodo pa splošnemu trendu zagotovo sledili. Morda najboljši znak za to, da gre za dokumente, ki so za zaposlene ugodni, so številni poskusi nasprotovanja, kakor tudi poskusi zavlačevanja na vladni strani,  ki se (ne v sedanji, ne v prejšnji sestavi) z njimi v devetih mesecih ni uspela seznaniti. Očitno so pritiski sindikata, tako neposredni kot tudi posredni preko medijskih kanalov, nazadnje vendarle zalegli, saj se je Vlada na svoji 17. redni seji dne 22.9.2022 z dokumentoma končno tudi formalno seznanila in s tem ne le odprla pot za njihovo realizacijo, temveč se je zanjo, kot izhaja iz objav v medijih, tudi aktivno zavzela. Ocenjujemo, da smo s finalizacijo teh dokumentov dobili pomembno bitko v vojni za ustrezen plačnih položaj zaposlenih na sodiščih, ki mu posebno težo daje dejstvo, da so pri njegovi sestavi sodelovali tudi predstavniki delodajalske strani in jim zato ni mogoče očitati pristranskosti ali dvomiti v njihovo utemeljenost. Tako močnega argumenta zaposleni še nismo imeli.

Vrhovno sodišče RS je v Beli knjigi sprejelo zavezo, da bo dokumente po seznanitvi Vlade posredovalo vsem sodiščem, ki bi morala k realizaciji kratkoročnih predlogov pristopiti v šestih mesecih. Rok za pričetek realizacije dolgoročnih predlogov (ki vključujejo zlasti zakonodajne spremembe) je dve leti od seznanitve vlade z Belo knjigo. Sindikat pričakuje, da bodo vsa sodišča in ostali odločevalci aktivno pristopili k udejanjanju predlogov v zastavljenih rokov, kar so posamezna sodišča tudi že storila. Sindikat si bo, kot že doslej, maksimalno prizadeval, da bomo zaposleni na podlagi teh dokumentov dobili največ, kar lahko, in bo v ta namen uporabil tudi uporabil vsa razpoložljiva sredstva.

Vabimo vas, da si dokumente preberete in nanje napotite vse, ki se jih ta tematika dotika, vključno z ostalimi zaposlenimi in vodstvi posameznih sodišč.

Related Posts